TIN DÙNG

Ngày đăng: 10/05/2017

Công nghệ tạo bằng phương pháp hóa học đảm bào cho sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, từng công đoạn, từ khâu của dây chuyền đều được quản lý bằng công nghệ hiện đại tự động, bảo đảm thành phẩm đồng đều và đat tiêu chuẩn quốc tế, trước khi xuất xưởng phân bón bình việt còn kiểm nghiệp độc lập một lần nữa để đảm bảo phân bón xanh luôn dẫn đầu trên thị trường

Công nghệ tạo bằng phương pháp hóa học đảm bào cho sản phẩm. Trong quá trình sản xuất, từng công đoạn, từ khâu của dây chuyền đều được quản lý bằng công nghệ hiện đại tự động, bảo đảm thành phẩm đồng đều và đat tiêu chuẩn quốc tế, trước khi xuất xưởng phân bón bình việt còn kiểm nghiệp độc lập một lần nữa để đảm bảo phân bón xanh luôn dẫn đầu trên thị trường