Liên hệ

Thông tin liên hệ

PHÂN BÓN BÌNH VIỆT

Địa chỉ: Ấp 6 xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 3700688700 - Email: phanbonbinhviet@yahoo.com.vn

Fax: 06503838079

Website: www.phanbonbinhviet.com.vn

Form liên hệ