Phân bón Bình Việt 02

Giá: Liên hệ

THÀNH PHẦN: Nitrogen (N) : 20% Phosphorus (P205) : 15.1% Organic matter (HC) : 4,9% Potassium (K20) : 15% Trung vi lượng:Bo, Cu, Zn, Fe, Mn: 900ppm

  • Mô tả sản phẩm

C Ô N G    D Ụ N G

  • Kích thích phát triển rễ tơ, tăng khả năng chống chọi sâu bệnh, hạn hán.
  • Tăng tỉ lệ ra hoa, đậu trái đổng loạt.
  • Chống rụng hoa và trái non. To hạt, chắc hạt.
  • Tăng chất lượng mủ.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

 

H Ư N G   D N   S Ử   D N G

Sử dụng cho t ấ t  cả các loại cây trổng

  • Lúa: 400 - 500kg/ha
  • Cây ăn trái và cây dài ngày: 2 - 5kg/cây/năm.
  • Rau và cây ngắn ngày: 300 - 600kg/ha.

Phân bón NPK bổ sung hữu cơ đậm đặc BÌNH VIỆT-02 là công thức đột phá kết hợp các yếu tố Đa Lượng, Trung Lượng, Vi Lượng và Hữu Cơ ở dạng dễ tiêu (chelate) giúp cây trồng phát triển bộ rễ, tăng sức để kháng chống chọi sâu bệnh và hấp thu chất dinh dưỡng một cách tối ưu nhất.

 

Sản phẩm khác