Phan bón Bình Việt 01

Giá: Liên hệ

Nitrogen (N) : 16% Phosphorus (P205) : 11,1% Organic matter (HC) : 4,9% Potassium (K20) : 8% Trung vi lượng (Bo,Cu, Zn, Fe, Mn): 900ppm

  • Mô tả sản phẩm

- Kích thích phát triển rễ tơ, tăng khả

- năng chống  chọi sâu bệnh, hạn hán.

- Tăng tỉ lệ ra hoa, đậu trái đồng loạt.

- Chống rụng hoa và trái non. To hạt, chắc

- Tăng chất lượng mủ.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Sản phẩm khác